Letöltési kategóriák Letöltési kategóriák Keresés Keresés Vissza Vissza
Tematika szerinti kategória: HÉSZ és kapcsolódó dokumentumok
folder.png HÉSZ és kapcsolódó dokumentumok Fájlok: 6

Kökény Községi Önkormányzat nevében értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az építési szabályzatról szóló 1/2022. (I.17.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet eljárásrendjének megfelelve. Az új rendeletet 2022. február 17. napján lép hatályba, egyidejűleg a korábbi építési szabályzat hatályát veszti. A rendelet és annak tervi mellékletei Kökény község hivatalos honlapján (www.kokeny.hu) a „HÉSZ és kapcsolódó dokumentumok” menüpont alatt megtalálható és letölthető.
Az új építési szabályzat készítését elsősorban a megváltozott jogszabályi környezethez való alkalmazkodás tette szükségessé. Új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre, az építési övezetek és övezetek nagyrészt a korábban hatályos előírásaikat megtartva kerültek szabályozásra. A zártkerti területekre vonatkozó előírások, mind a beépítés intenzitása, mind a telepíthető funkciók tekintetében megváltozott. A valós igényekhez igazodva változott a tervezett közterület-szabályozás is.

Máli Julia
polgármester

 
Fájlok:
pdf.png HÉSZ melléklet II. NÉPSZERŰ

LetöltésLétrehozva
Méret
Letöltve
2022-01-31
2.98 MB
184
pdf.png HÉSZ melléklet I. NÉPSZERŰ

LetöltésLétrehozva
Méret
Letöltve
2022-01-31
976.84 KB
154
pdf.png HÉSZ településszerkezeti terv és leírás NÉPSZERŰ

LetöltésLétrehozva
Méret
Letöltve
2022-01-31
2.2 MB
122
pdf.png HÉSZ településfejlesztési koncepció NÉPSZERŰ

LetöltésLétrehozva
Méret
Letöltve
2022-01-31
607.92 KB
105
pdf.png HÉSZ környezeti értékelés NÉPSZERŰ

LetöltésLétrehozva
Méret
Letöltve
2022-01-31
2.91 MB
100
pdf.png HÉSZ rendelet NÉPSZERŰ

LetöltésLétrehozva
Méret
Letöltve
2022-01-31
773.98 KB
134