Egyéni gazdaságok összeírása

Bursa Hungarica 2022

Bursa Hungarica 2022 - "A" típusú pályázat - letöltés

Bursa Hungarica 2022 - "B" típusú pályázat - letöltés

Közmeghallgatás

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Kökényi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével közösen 2021. szeptember 23. napján (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Művelődési Házban (7639 Kökény, Petőfi u. 2.), amelyre minden érdeklődő lakosát tisztelettel várja.

Napirend:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról és tervezett feladatokról.
Előadó: polgármester
2./ Tájékoztató a Kökényi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről.
Előadó: nemzetiségi önkormányzat elnöke
3./ Lakossági kérdések, javaslatok, vélemények.

Kökény, 2021. szeptember 7.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Máli Julia
polgármester
Kökény Községi Önkormányzat

Klaics Rita
elnök
Kökényi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

 

Közhírré tétel

A SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 helyrajzi számú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzemének egységes környezethasználati engedélyét ezúton közhírré teszem, a Baranya Megyei Kormányhivatal határozata letölthető innen.

Beiskolázási támogatás 2021

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a kökényi állandó- és tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Kökény községben élő nappali tagozatos általános- és középiskolai tanulók részére 12.000,- Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt, annak, akinek családjában az egy főre eső nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum (25.500,-Ft) hatszoros összegét 171.000 Ft nem haladja meg.
A támogatást:

  • az erre rendszeresített ADATLAP (beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.kokeny.hu honlapról)
  • a kereső családtagok kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás
  • 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás

leadása ellenében vehetik fel.

Kökény Polgármesteri Hivatal (7639 Kökény, Petőfi utca 2.)

2021. augusztus 30. napjától 2021. szeptember 3. napjáig 8.00 és 14.00 óra között, valamint csütörtökönként 2021. augusztus 16. naptól 2021.szeptember 30. napjáig 13.00 és 16.00 óra között.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (7668 Keszü, Petőfi u.24.)

2021. augusztus 16. napjától 2021. augusztus 27. napjáig hétfőn és szerdán 8.00-15.00 óra között, 2021. szeptember 6. napjától 2021. szeptember 30. napjáig hétfőn és szerdán 8.00-15.00 óra között

Máli Julia S.k.
Polgármester