"Tisztítsuk meg az országot!" I. ütem

Illegális hulladéklerakók felszámolása Kökényben 2021

2020. végén sikeresen pályáztunk illegális hulladéklerakók felszámolására a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt keretében, mellyel célunk, hogy felszámoljuk az illegálisan lerakott építési törmeléket az Égető dűlő déli, felső szakaszán. A környezet megóvása érdekében az észlelt hulladékot az Önkormányzat ezen nyertes pályázat keretein belül szünteti meg.

Környezetvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy az újrahasznosítható hulladékok ne a lerakóba kerüljenek. Célunk, hogy ne a lerakókat terheljük, hanem a közlekedési utak (kül- és belterületi földutak) egyenetlenségeit javítsuk, minőségét növeljük, újrahasznosítva az építési törmeléket.

A legnagyobb problémát a korábban lerakott építési-bontási törmelék kezelése okozza, így annak kezelése tovább nem halogatható. Kökény Községi Önkormányzat még mindig érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, a határozatban felsorolt nem veszélyes hulladékok szállítására és hasznosítására vonatkozóan. Az elnyert pályázat abban tud segíteni az Önkormányzatnak, hogy a hasznosításhoz szükséges törést vállalkozóval el tudja végeztetni. A hasznosítás alapfeltétele, hogy megfelelő szemcseméretűre töressük az építési törmeléket, melyet utána útalapként hasznosíthatunk.

A megoldás kézenfekvő: az anyagában történő hasznosítás, hiszen így a hulladékból újra-termék készül, így nem vész el csak átalakul.

20210309 tmop 1utem