Zsolnay Program 2016-2018

A Zsolnay negyedet működtető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a kormányzati, megyei és városi összefogásában létrejövő 2015. január 29-én ismertetett, Zsolnay Program néven elinduló új kezdeményezése kapcsán kívánja szélesre tárni a Zsolnay negyed kapuit, azaz valamennyi Baranya megyei település 30-35 fős csoportjával költségmentesen megismertetni a negyed által nyújtott kulturális- művelődési- ismeretterjesztő értékeit, előadásait, kikapcsolódási lehetőségeit az elkövetkezendő 3 évben. A kezdeményezés keretén belül különböző tematikájú programcsomagok várják a csoportokat a programokon résztvevők korcsoportjának megfelelően, eszerint: a diákokból, családokból és a felnőttekből- nyugdíjasokból álló csoportok más-más, előre összeállított csomagból választhatnak a regisztráció során, így megtekinthető a Gyugyi-gyűjtemény, a Rózsaszín kiállítás, a planetárium és az interaktív játszóház mellett az a páratlanul értékes örökség, amelyet a Zsolnay-család épített fel évtizedek alatt. A pénteken megtartott sajtótájékoztatón Farkas Róbert, Kökény Község polgármestere is jelen volt, aki szintén nagy hangsúlyt fektet a kultúra, a műveltség fontosságára, ennek érdekében elsőként állapodott meg Vincze Balázzsal a pécsi Zsolnay Örökségkezelő ügyvezetőjével, hogy egy írásos megállapodás keretén belül Kökény település csatlakozik a programhoz.

Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Intézményünk tekintetében 2016.01.01-től jogszabályváltozás miatt szervezeti átalakulás zajlott. Ennek eredményeképpen az Intézmény elnevezése is megváltozott.

A szakmai egységek elérhetősége itt található.

Új, mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló rendelet lépett hatályba 2016. január 1-jén

436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál.

Az igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes lesz.

 

Az eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő kérelmet az őstermelők által közölt adatok alapján automatikusan létrehozott nyomtatvány váltja fel. A NAK a szükséges feltételek megléte esetén ideiglenes igazolványt állít ki, amely kezdetben 2016. július 31-ig, azt követően a kiállításától számított hatvan napig igazolja az őstermelői jogviszonyt. Ezen időszak alatt készül el a három helyett immár öt évig hatályos kártya alapú igazolvány, amelyet postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. A papír alapú igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik.

 

Új őstermelői igazolvány kiváltása főszabály szerint személyesen történhet.

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a "Saját őstermelői tevékenységből származó termék" felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

Zártkerti művelés alól kivont területek

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet (FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet (Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartalmazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lép hatályba.
 
Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
 
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Kéményseprő ipari közszolgáltatások 2016. évi ütemterve

                                                 T Á J É K O Z T A T Ó

 A kéményseprő ipari közszolgáltatások 2016. évi ütemterve a következő:

Kökény:      február 13 – 20 között         augusztus  13 -17 között       

2015 évi CCXI. törvény itt található.

Pécs, 2015. december 23.

                     Leikauf Tibor kéményseprő-ipari közszolgáltató

                     7632 Pécs, Siklósi  u. 58.; Tel.: 72/ 414-711,   414-774