Lomtalanítás 2018.11.09.

Miért lesz 2018. 11.09-én is lomtalanítás?  
Eddig minden kökényi lakos ingyen vihetett be egyszerre maximum 1 m3 hulladékot a lerakóra, összesen évi 2 m3-t. Sajnos ezzel a lehetőséggel több visszaélés történt. "Az utolsó csepp az volt, amikor siklósi építkezésről érkezett a sittel megrakott teherautó kökényi hivatkozással"- közölte Bíró Péter. Ezért ezt a lehetőséget visszavonták Kökénytől. Hogy pár ember miatt ne egy egész falu veszítsen ezt kompenzálandó egyezség köttetett, hogy ezentúl minden negyedévben (kivéve tél) lesz lomtalanítás Kökényben a nagy autóval megközelíthető területen (Felsőhegy kimarad ebből). Ez úton is kérünk mindenkit, hogy CSAK a felsorolt hulladékokat tegye ki és amit nem vittek el azt haladéktalanul vigye el a közterületről. Tájékoztatás itt olvasható!

Bursa Hungarica pályázat

Kökény Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019 évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

-felsőoktatási hallgatók számára vonatkozóan ( a kiírás itt tölthető le)

és
-felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (a kiírás itt tölthető le).

 

Légyírtás

A BA-ZSO BIO BT.   a Szemétlerakó (Kökény) 29000 m2 területén vegyszeres légyirtást végez  2019.06.03. 06,00-12,00 között. Esőnap: 06.04.

Irtószer megnevezése: Alfasect

Elérhetőségek: Sulyok Zsolt üzletvezető BA-ZSO BIO BT. ;Tel/fax: +36-72-449-178; Mobil: +36-20-9142-043

Tájékoztató rezsicsökkentésről

Tisztelt Lakosság!

 Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentés keretében támogatja azon háztartásokat is, melyek korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

 A támogatás igénybevételének eljárásrendje:

 

Bővebben ...

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

A Kormány 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozata

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról

 

A Kormány

  1. az államháztartásról   szóló  2011. évi CXCV.  törvény  (a továbbiakban:   Áht.) 33. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében  eljárva  elrendeli  a  Magyarország  2018.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2017.  évi  C. törvény (a  továbbiakban:   Kvtv.)  1.  melléklet  IX.   Helyi önkormányzatok   támogatásai  fejezetének   a  64.  A  települési önkormányzatok   2017.  évi szociális célú  tüzelőanyag vásárlásához  kapcsolódó   kiegészítő  támogatása  címmel történő kiegészítetését;

Felelős:            nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter

Határidő:      azonnal

  1. az  Áht.   33.   §   (2)  bekezdésében   biztosított    jogkörében   eljárva   elrendeli   1 005 406 930 forint   egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv.  1. melléklet  IX.  Helyi önkormányzatok   támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési  célú  kiegészítő  támogatásai cím terhére, a Kvtv.  1. melléklet  IX.  Helyi önkormányzatok  támogatásai fejezet, 64. A települési  önkormányzatok  2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  kapcsolódó  kiegészítő támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős:            nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter

Határidő:      azonnal

  1. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter  a 2. pont  szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. melléklet szerinti települési  önkormányzatoknak a települési  önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  kapcsolódó támogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználási és elszámolási elvek

 mentén,  támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának  és elszámolásának  részletes feltételeit  meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson;

  1. egyetért azzal, hogy
  2. a) a pont szerinti költségvetési  támogatás pénzügyi  felhasználási határideje  2019. március 31., a lakosság részére a tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019. február 15.,
  3. b) a  belügyminiszter   a    pont   szerinti  költségvetési   támogatást  a  támogatói  okirat  kiadását  követően haladéktalanul  folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök