KÖKÉNY-BIOKOM FC mérkőzései (tavasz)

 

TISZTELT SPORTTÁRSAK, FUTBALLRAJONGÓK!

 A KÖKÉNYI FUTBALL CLUB ADÓSZÁMA:

 18314762 – 1 – 02

 KÖSZÖNJÜK, HOGY ADÓJA 1% - ÁVAL TÁMOGATJA

A HELYI LABDARÚGÁST

                                                                                                                                                                                 KFC vezetősége

Bővebben ...

Húsvéti nős-nőtlen focimeccs

KEDVES KÖKÉNYIEK!!

Húsvét hétfőn 16.00-kor nős-nőtlen futballmérkőzés lesz az új edzőpályán (a régi mellett). Sok szeretettel várunk minden játékost és szurkolót! :)

Farkas Róbert

polgármester

 

 

 

Karácsonyi ünnepség

Nagyon sok szeretettel meghívjuk a falu lakosságát a már hagyománnyá vált nyugdíjas karácsonyi ünnepségünkre.

Bővebben ...

Közmunka-Érettségihez

Tájékoztató a közösségi munkáról

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Az 50 órát 9-11. osztály között arányosan elosztva kell elvégezni, de ettől az iskola a szülő kérésére eltekinthet. Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt vagy egy több éven keresztül zajló nagy projekt keretében teljesíteni.

A közösségi munkát különböző helyeken lehet teljesíteni:

1.) Az iskolában szervezett keretek között, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenységként.

2.) Különböző szervezeteknél: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, polgári és katasztrófavédelmi, közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel. A fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, amely különben fogadhat önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli.

Külső szervezetet kereshet az iskola, és egyénileg a diák és/vagy a szülő is.

Mivel a tavalyi tanévben nagyon sok tanuló keresett magának önállóan helyet, ahol az önkéntes munka egy részét elvégezheti, ezért az iskola vezetősége úgy döntött, hogy egy-egy tanuló miatt nem kötünk megállapodási szerződést. Számunkra ez ilyen mennyiségben követhetetlen, és valójában nincs is együttműködés az iskola és az adott intézmény vagy szervezet között. Ilyen esetben csak a jelentkezési lapot kell leadni az iskolában, hogy lássuk, hol és hány órában végzi a gyerek a közösségi munkát, és hogy a szülő is tud-e róla. A fogadó intézménybe csak a szolgálati naplót viszi magával, ezen kell igazolni a munka elvégzését.

A közösségi szolgálatra fordítható időkeretről és a tevékenységek típusáról a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény az alábbiakban rendelkezik:

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

További információk az alábbi oldalon találhatók: http://www.kozossegi.ofi.hu

Kökényben a Kökényi Polgárőr Egyesület tud fogadni diákokat.

Fenyővásár

2013. december 17-én, kedden délután fenyővásár a kökényi Önkormányzat épülete előtt.

Bővebben ...