Tűzgyújtási tájékoztató!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2015. március 5. napjával hatályba lépett az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Ebben több olyan előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva, ilyen például a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. A jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

 Az új rendelkezés szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.

Kökény község Önkormányzata 5/2014(IV.5.)önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről 4. §. (1) bekezdése alapján a kerti hulladékot keddi és szombati napokon napközben egész nap  lehet égetni.

Eboltás

 KÖKÉNY KÖZSÉGBEN

 

2015. MÁRCIUS 15-ÉN (VASÁRNAP)

 9.00 ÉS 13.00 ÓRA KÖZÖTT,

  

2015. MÁRCIUS 16-ÁN (HÉTFŐN)

 13.00 ÉS 15.00 ÓRA KÖZÖTT,

   

2015. MÁRCIUS 28-ÁN (SZOMBATON)

 10.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT

  

Adatszolgáltatási kérdőív ebösszeíráshoz

Kökény község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének keretében – az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – ebösszeírást végez, aminek elősegítése végett kérjük az alábbi kérdőív pontos kitöltését és annak – 2015. február 28. napjáig – bármely módon (posta fordultával, személyesen, szkennelt vagy lefényképezett kérdőívet elektronikus levélhez csatolva) történő visszaküldését (Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 7668. Keszü, Petőfi u. 24., vagy Kökény község Önkormányzata 7639. Kökény, Petőfi u. 2., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). FONTOS több kutya tartása esetén a kérdőívre mindegyik kutyát fel kell vezetni, s az egyes pontoknál kért adatokat kutyánként a kért sorrendben kell megadni. Az adatok kezelésére kizárólag a fenti célok érdekében kerül sor, s azokból csak a jogszabályokban meghatározott személyeknek, jogszabályokban meghatározott feltételekkel lehet adatot kiadni.

http://kokeny.hu/index.php/nyomtatvanyok/finish/2-nyomtatvanyok/90-ebosszeiras

Pálinka adó

Szám: 1320/2014                                                                                         Tárgy: Magánfőzött pálinka adója

 Tisztelt Ügyfelünk!

 Tájékoztatjuk, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 64. §. (6) bekezdése szerint 2015. január 1. napjától az előállított magánfőzött pálinka adója évi 1.000,- Ft (azaz Egyezer forint) amelyet a magánfőzőnek kell megfizetnie a lakóhelye szerinti Önkormányzat felé.

 A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzését az azt követőn 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti Önkormányzathoz.  A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést igazoló okiratot (pl.: áfás-számlát) a magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni.

A magánfőzőnek a 2014.-ben  előállított párlat utáni  adóbevallási  kötelezettségét

                                                                    2015. január 15. napjáig

 kell  teljesítenie a lakóhelye szerinti Önkormányzati adóhatóság felé.

 Az adóbevallási nyomtatvány a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint Gyód (ügyfélfogadás:  csütörtök 9-11 óra között) és Kökény ( ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 9-11 óráig csütörtök 14.30-18.00 óráig)  Polgármesteri Hivatalában igényelhető, illetve a honlapokról (www.keszu.hu, www.gyod.hu, www.kokeny.hu) letölthető.

Kérem, - amennyiben érintett – a bevallást  kitöltve fenti határidőig a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7668. Keszü, Petőfi u. 24. ) visszajuttatni szíveskedjék.

 A  2014. évben főzött pálinka után adózni nem kell, a 2015.  évben főzőtt párlat adóját egy összegben 2016. január 15. napjáig kell teljesíteni

Kökényben a                        11731001-15334747-04950000

 számú számlákra történő átutalással, vagy a Hivatalnál és Ügyfélszolgálatoknál kérhető csekken, vagy készpénzben  történő befizetéssel.

 Együttműködését előre is köszönjük.

 K e s z ü, 2014. december 29.

                                                                                  dr. Barta  Zsuzsanna s.k.

                                                                                              jegyző