Kökényi Törpikék Családi Napközi

Mi is az a Családi Napközi?

 

 A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.

A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez (természetesen a gyermekek érdekeinek és az adott korosztály ellátására vonatkozó szakmai elveknek megfelelően). A családi napközi a bölcsőde, az óvoda és az iskolai napközi mellett a gyermekek napközbeni ellátásának egy olyan formája, amely az intézményes ellátási formák szakmai/intézményi kompetenciához kötött funkcióit nem vállalja fel.

 

ü  Mi az előnye a családi napközinek?

 - A lakókörnyezetben bármilyen kisszámú igény kielégítésére alkalmas.

 - A kis gyermeklétszám miatt a hagyományos intézményeknél – bölcsőde, óvoda, iskolai napközi - gyorsabban, rugalmasabban tud alkalmazkodni a változó igényekhez.

 - Működési engedélyhez kötött, a kijelölt önkormányzat, az illetékes ÁNTSZ, és a megyei szociális gyámhivatal szakmai irányításával definiált elvárások és feltételek szerint, ellenőrzötten működik.

 - Munkalehetőséget teremt a településen.

 - Családias légkört és környezetet biztosít.

 - A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt az egyes gyermek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe vevő felügyeletre, gondozásra.

 

Élet a Kökényi „Törpikék” Családi Napköziben..

 

ü  Hol található a családi napközink?

 Kökény:-  Községünk Baranya megye középső részén, a mediterrán hangulatot idéző Pécstől 5 km-re, délre fekszik.Lakosainak száma 688 fő. Kökény nemzetiségi település, része annak a néhány községnek, amelyekben a Pécs környéki horvátok élnek. Gyönyörű természeti környezetben helyezkedik el, szomszédságában terül el az ismert és népszerű pihenőpark, a Malomvölgyi- tó és Parkerdő, mely közkedvelt kirándulási úti-cél és számtalan szabadidős tevékenység otthona. 

A „Törpikék” Családi Napközi Kökény „központjában”, a buszmegállótól 1-2 percre, a kökényi művelődési ház emeletén helyezkedik el. Az épület földszintjén található a Posta, a Könyvtár, a hivatali irodák, illetve a kultúrterem is.

 ü  A napközink irányelve:

 A „Törpikék” Családi Napköziben meleg, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járulunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához, ahol a legfontosabb nevelési alapelveket követve igyekszünk, teljes mértékben a gyermek és a szülők igényeihez igazodni. Fontos számunkra, hogy a kisgyermek, szülőtől való „elszakadását” elfogadhatóbbá, szerethetőbbé tegyük, hogy olyan környezetet tudjunk nyújtani a gyermek számára, ahol jól érzi magát.

 A nyitvatartási időben két gondozó foglalkozik a gyermekekkel, így sokkal több idő jut egy-egy gyermekre. Ennek, illetve a kis létszámnak köszönhetően, lehetőségünk van arra, hogy a gyermekekkel egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek és fejlődésüknek megfelelően, a legoptimálisabban foglalkozzunk.

 A családias körülmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermek otthonosabban érezze magát, hogy felszabadultan, játszva fejlődhessen.

 Családi napközink a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Nem passzívan szemléljük ezt a fejlődést, hanem tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével segítjük. Tiszteletben tartjuk a családok egymástól esetleg eltérő értékrendjét, a szülők nevelési módszereit, a gyermekek egyéniségét, egyéni szükségleteit.

 Célunk, hogy egy békés, szeretetteljes légkört, környezetet megteremtve segítsük a ránk bízott gyermekek személyiségének kibontakozását,hogy a gondjainkrabízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, életrevaló, kiegyensúlyozott, emberséges ember legyen, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte. Ehhez biztosítjuk az értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat, a gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével.

 

ü  Munkatársak:

 Csernánszki Bernadett - a családi napközi vezetője

 A „Törpikék” Családi Napközi vezetője felsőfokú idegenforgalmi végzettségű, jelenleg egy OKJ-s Képzés keretén belül tanulja a gyermekgondozás elméletét. E téren való tapasztalatra, eltérő korú gyermekek felügyelete, különböző gyermekprogramok szervezése és lebonyolítása kapcsán tett szert.

Magyar Gáborné   – állandó segítő

 A segítő munkatárs egy 2 és fél éves kislány édesanyja, pedagógiai asszisztens végzettséggel és 7 éves óvodában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik dajkaként. Tímea fontosnak tartja a családias, nyugodt légkör megteremtését, ami biztonságot nyújt a kicsik számára és megkönnyíti a beszoktatást is.

 Mindkét gondozó rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges családi napközi tanúsítvánnyal, melynek megszerzése hozzásegítette őket egy mindent átfogó kép kialakításához a családi napközi szolgáltatásról.

Mindketten elkötelezettek vagyunk a kisgyermekek nevelésével kapcsolatban, gyermekközpontú szemlélet jellemez minket. Igyekszünk magas fokú szakmai műveltséggel, hivatástudatunkkal végezni munkánkat. Alkotó kezdeményezés, kreatív hozzáállás jellemzi magatartásunkat; folyamatosan keressük az alkalmat szakmai továbbképzésre és önképzésre egyaránt. Rendszeresen részt veszünk gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokon, kreatív foglalkozásokon, és figyelemmel kísérjük a folyamatosan bővülő és újuló szakirodalmat nyomtatott és elektronikus formában is.

 Számunkra a gyermekgondozás nem munkát, sokkal inkább hivatást jelent. Remekül megértjük és kiegészítjük egymás gondolatait, készségeit, így nyújtva teljességet a gyermeki igényeknek a gondozás-nevelés során. Vidám, mosolygós személyiségünk lehetővé teszi, hogy a gyermekek ne csak a gondozót, de a „játszótársat” is lássák bennünk.

 

 ü  A napközink:

A „Törpikék” Családi Napközi Kökény „központjában”, a buszmegállótól 1-2 percre, a kökényi művelődési ház emeletén helyezkedik el.

A Napközi kialakítása és berendezése kapcsán is ügyeltünk arra, hogy minél praktikusabb, biztonságosabb és esztétikusabb legyen. Igyekeztünk figyelembe venni minden olyan momentumot, ami a gyermekek zavartalan, önfeledt játékához járul hozzá, ugyanakkor a mi „munkánkat” a lehető legjobb módon segíti. (pl.: A pelenkázó ablakát olyan helyre és magasságba terveztük, hogy az ebben a helyiségben tevékenykedő gondozó ezen keresztül rálásson a csoportszobára, de a szobában játszó gyermek ezt fordítva ne tehessék meg. Így a gondozónő képes szem előtt tartani a többi gyermeket ezen feladat ellátása alatt is, úgy, hogy tevékenységét ne kísérjék végig kíváncsi szempárok. )

 

Babakocsi tároló: Mivel a Törpikék Családi Napközi emeleti részen helyezkedik el, az ide való feljutást egy tűzvédelmi előírásoknak megfelelő lépcsőzet biztosítja, amely alatt egy tároló helyiség került kialakításra. Ez lehetővé teszi, hogy azokat a használati tárgyakat, melyekre az emeleten szükség nincs, lent hagyhassuk, fedett helyen tárolhassuk.

Előtér, öltöző: jelekkel ellátott szekrények, polcok, fogasok, és a gyerekek méreteinek megfelelő öltözőpadok várják a gyerekeket. Ebben a helyiségben kapott helyet a hirdetőtáblánk, amelyen minden olyan dokumentum, nyomtatvány megtalálható, amely a szülők számára fontos lehet. (Családi napközi tanúsítvány, napirend, házirend, heti étrend, felügyeleti szervek elérhetőségei stb.)

 Szoba, közösségi tér: az öltözőből nyílik a csoportszoba. A „Törpikék” Családi napköziben a bútorok (asztalok, székek, zsámolyok, ágyak, polcok…) és a szerepjáték-kellékek (babakonyha, babakocsik, szerszámos pult …) a 0-3 éves gyerekek testi méreteihez lettek kialakítva. Játékaink esztétikusak, minőségiek és változatosak; a szerepjátékok kellékei és a mesekönyvek éppúgy megtalálhatóak, mint az építő játékok, autók, labdák, babák, és a különböző fejlesztő játékok (kirakók, memória-játékok, toronyépítők…).

A szoba végében, L-alakban került kialakításra egy tároló helyiség, ami segítségül szolgál abban, hogy az ágyak, használaton kívüli játékok, ne foglalják el feleslegesen a gyermekek „játszó-terét”. Ugyan itt kapott helyet az „irodasarok” a családi napközi üzemeltetéséről szóló dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, illetve innen nyílik egy raktárhelyiség, ahol gyerekektől elzárva tartjuk, a napközi tisztán tartásához szükséges kellékeket, tisztítószereket.

 Teakonyha: A csoportszoba előteréből nyíló teakonyha minden olyan berendezéssel, használati tárggyal rendelkezik, amelyeknek segítségével a gondozónők higiénikus környezetben, képesek ellátni a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos teendőket. (beépített konyhapult, mosogató, kézmosó, hűtőszekrény, tűzhely, mikrohullámú sütő és szekrények alkotják a berendezést)                                                                                                                                                                              

Pelenkázó: Szintén a csoportszobából nyíló pelenkázóban található egy kisméretű mosdókagyló, egy falra szerelt- lehajtható pelenkázó, egy zuhanykabin, illetve ebben az épületrészben került kialakításra egy illemhelyiség kisméretű WC-vel.

 A felnőtt szükségleteinek kielégítésére külön illemhelyiség szolgál, normálméretű mosdókagylóval és 2 db fallal elhatárolt felnőtt méretű WC kagylóval.

 Udvar: A „Törpikék” Családi Napközi saját, Európai-uniós szabályoknak megfelelő, kerítéssel elhatárolt játszótérrel rendelkezik, ahonnan a gyermekek önkéntes, felügyelet nélküli kijutását a kapura szerelt zár akadályozza. Az itt található játékokat, a gyermekek életkorát és az esetleges balesetek elkerülését figyelembe véve választottuk ki.

 

  ü  Szolgáltatásaink:

 A „Törpikék” napközi, úgy szervezi meg a napi tevékenységeket, hogy az igazodjék a gyermek igényeihez, ami megteremti a biztonságot, a kiszámíthatóságot, s az önállósodást a gyermek számára.

 Napirendünk a következő:

 7:00 – 8:30: a gyerekek érkezése, átöltözés, játék, beszélgetés a szülőkkel

 8:30 – 9:00: játékok elpakolása, tisztálkodás, majd reggeli

 9:00 – 10:00: szabad játék, közben kezdeményezéses fejlesztő tevékenységek

 10:00 – 11:45: Tízórai (gyümölcsözés), utána Játék az időjárástól függően (udvaron vagy a szobában)

 11:45 – 12:30: készülődés az ebédhez, ebéd, fogmosás, tisztálkodás majd készülődés a pihenéshez

 12.30 – 15:00: pihenés, altatás mesével, dallal

 15:00 – 15:30: felkelés, tisztálkodás, uzsonna

 15:30 – 17:00: szabad játék a szülők érkezéséig (jó idő esetén, az udvaron)

Heti rendünkben általában egy délelőttöt szánunk a környezet-megismerési, természeti kirándulásokra, látogatásokra és állatsimogatásokra. Ilyenkor reggeli után, 9 óra körül indulunk útra, hátizsákban viszünk magunkkal pokrócokat a piknikhez, innivalót és a tízórai gyümölcsöt, amit a szabad ég alatt fogyasztunk el. Ezeken a napokon ebédre visszaérünk a családi napközibe. A téli nagy hidegben és a nyári nagy melegben nem kelünk útra, valamint új kisgyerek beszoktatási ideje alatt sem.

 

Alaptevékenységen kívüli kiegészítő szolgáltatás

 A Törpikék családi napközi, a gyermekjóléti alapellátás keretében a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú gyermekek számára nyújt, életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást az e célra kialakított családias környezetben, a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak szem előtt tartásával munkanapokon 7-17ig. Az egyidejű foglalkoztatás maximális létszáma 7 fő.

 

Kiegészítő szolgáltatások a „Törpikék” Családi Napköziben:

 Nyitvatartási időn belüli pluszszolgáltatások: A Szülők igényeihez igazodva, de minden esetben a velük való egyeztetés után, lehetőségünk van különféle, szakemberek által levezényelt foglalkozásokat tartani. Ezeknek díját a foglalkoztató szabja meg.

Napközbeni, időszakos gyermekfelügyelet: Azokban az időszakokban, mikor a családi napközi gyermeklétszáma kevesebb, mint 7 fő (pl.: betegség miatt) lehetőségünk van az üres férőhelyekre időszakos felügyeletet igénylő gyermekeket fogadni. Ez lehet pár órás, vagy akár egész napos. Ennek díja a családi napközi szolgáltatás térítési díja.

Nyitva tartási időn kívül eső gyermekfelügyelet: Abban az esetben, ha a szülő a családi napközi nyitva tartásán kívüli időpontokban igényli gyermeke felügyeletét, azt a gondozónővel előre megbeszélten és munkadíjának kifizetésével megteheti.

Nyitva tartáson kívüli csoportos gyermekfelügyelet (Játszóház): Minden hónapban, 1 alkalommal hétvégi időpontban, „Játszóházat” tartunk a napközi épületében. Ennek időpontját az érdeklődő- igénylő szülők létszámához igazítjuk. Ilyenkor a szülőnek lehetősége van hétvégi teendőinek ellátására, vagy akár gyermekét elkísérve tartalmasan töltheti el az időt velünk, a többi szülővel és gyermekkel. A játszóház szolgáltatás díja a résztvevő gyermekek létszámának arányában változik.