LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

LAKOSSÁGI FELHÍS

 

az erdő- és szabadtéri tüzek megezésére

 

Az enyhébb tavaszi idős beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek son fokozottabb figyelmet kell fortani a szabadban keletkező tüzek megezésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor ezhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegezés alapveszabályaival.

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok eseben, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, ezetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (inyított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Orsgos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk fegyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkot folyamatosan fegyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

 

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban orsgos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelt tűzrakóhelyeket is –

, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

 

A  jogszabályi  tilalom  ellenére,  illetve  jogszabálytól  elté vagy  hasági  engedély  hiányában végzett  zgyújtási  tevékenység  miatt  az  önkornyzat,  a  környezetvédelmi  hatóság  és  a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

 

zgyújtási   tilalommal   és   erdőtüzekkel   kapcsolatos   további   inforciókért   keresse   fel   a katasztrófavédelem                             oldalait                             (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://baranya.katasztrofavedelem.hu),    vagy    a    NÉBIH    Erdészeti    Igazgatóság    honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegezési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32