Kéménytűz

L  A  K  O  S  S  Á  G  I    F  E  L  H  Í  V  Á  S  

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kényzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kényekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

 

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendesben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az eírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság elrást indít és bírságot szabhat ki.

 

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén bpülnek a környező talajba, növényzetbe,  élővizekbe,  és  ezeket  a  rgező  anyagokat  lélegzik  be  a  környezetében  éemberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajsrmazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal   kezelt   fa   és   egyéb   hulladékok   elégetésekor   keletkezett   égéstermék   emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

 

Az  utóbbi  években  mind  többen  állnak  vissza  vegyestüzelésre,  ill.  étenek  be  kiegészítő fűtésként  kandallókat.  Szilárd-  és  olaj  tüzelőanyagok  használata  során  korom-  és kátránylerakódás képződik a kényekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megveli ezen leradás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kény leszűkült keresztmetszete több veszélyt  is hordoz magában:  a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kényben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kényben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kényzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló

lángnyelvek   könnyen   átterjedhetnek   a   lakóépület   éghe   anyagú   épületszerkezeteire,   a

környezetében lévő bútorzatra.

 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat  és  az  emberi  életet  is,  ezért  felhívjuk  a  Tisztelt  Lakosság  figyelmét,  hogy  a légszennyezés, a szén-monoxid-rgezés és a kényzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kényseprők részre a kények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!