Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

BARANYA MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

 

Ügyiratszám:   BAB/121229-21/2016.

 

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

 

I. Az általános iskolai beiratkozás ideje

 

Az általános iskolai beiratkozás időtartama a 2016. április 14-etol 2016. augusztus 31-éig tartó időszak, a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja;

2016. április 14-én (csütörtökön)        8.00-18.00 óra között

2016. április  15-én (pénteken)              8.00-16.00 óra között.

 

A szülő (gondviseI6) az adott évben tankötetes korba lepő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamra. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépeshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

II. Tanköteles kor

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik, a 2016/2017-es tanévben a 2010. augusztus 31-en, vagy az előtt született gyermekek válik tankötelessé.

 

III.      Az iskolai  felvételről szóló döntés

 

Az általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a www.oktatas.hu oldalon található részletes információ.

 

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója - harminc napon belül - tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt).   Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

IV. a felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

 

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

 

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz.   A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermeket a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Pécs, 2015. február 26.

                                                                                   Dr Horváth Zoltán

                                                                                  kormánymegbízott

 

Baranya  Megyei  Kormányhivatal   7623  Pécs, József  A. u. 10.  7602  Pécs, Pf. 405.

 +36-72  507-000,   +36·72  507-012     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.