Tájékoztatás megváltozott ügyfélfogadás és ügyintézés rendjéről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) ügyintézése és ügyfélfogadása körében.

1. 2020. november 17. napjától a Hivatal ügyfélfogadása – Keszü, Gyód és Kökény településeken egyaránt - határozatlan ideig szünetel. Az ügyek intézése és tájékoztatás nyújtása hivatali kapun keresztül, papíralapon, illetve telefonon és elektronikus levélben történhet.
2. Az egyes ügytípusok vonatkozásában az alábbi eljárási rendet határozom meg:

  • Csak személyesen intézhető ügyekben (pl.: házasságkötési szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor az ügyintézésre, a védelmi szabályok maradéktalan betartásával.
  • A veszélyhelyzet időtartama alatt az esküvők megtartására kizárólag a Hivatal épületében, a legszűkebb családi körben kerülhet sor. Egyéb helyszíneken a házasságkötés lehetőségét nem tudjuk biztosítani. A házasságkötés időpontja a veszélyhelyzet megszüntetését követő időpontra módosítható.
  • Valamennyi jegyzői hatáskörbe tartozó ügytípus (hagyatéki eljárás, kereskedelmi ügyek, adóügyek, birtokvédelem, adóigazgatás, állatvédelmi ügyek, szociális ügyek... stb.) esetében előzetes telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés szükséges. Előzetes időpontegyeztetés esetén is kizárólag indokolt és halaszthatatlan ügyekben fogadható személyesen ügyfél. A kérelmeket elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, papíralapon postai úton, illetve a Hivatal bejárata mellett lévő postaládába dobva juttathatják el az ügyfelek. További tájékoztatást - az ügy egyedi jellegére tekintettel - a megadott elérhetőségeken adnak a Hivatal munkatársai.