Szociális tüzifa

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltakra a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól rendeletet alkotott. A rendelet ezen a hivatkozáson tölthető le, a tüzifa igényléséhez pedig ezt az igénylőlapot kell kitölteni.