Engedély nélküli kutak

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.) 2020. július 1. napján hatályba lépett módosítása szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. A teljes tájékoztató és a fennmaradási kérelem az alábbi hivatkozásokra kattintva letölthető.

Tájékoztatás az engedély nélküli kutak engedélyeztetéséről - letöltés
Kút fennmaradási kérelem - letöltés